HOME   KONTAKT

Menu
Zasady zakupów

Postanowienia ogólne

 • Sprzedawcą jest "Saturn" FHU Zbigniew Szary hurtownia przy ul. Komandorska 26, 81-232 Gdynia
 • Sprzedawca oferuje artykuły między innymi producentów takich jak Lubiana, Gerlach wolne od wad prawnych, legalnie wprowadzone na polski rynek.
 • Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 • Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Produkty podane w ofercie poszczególnych artykułów, mogą różnić się od aktualnie dostępnych w ofercie.
 • Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa artykułów znajdujących się w ofercie hurtowni Sprzedawcy zgodnie z zamówieniem złożonym przez Nabywcę, z niniejszym Regulaminem oraz z uzgodnionymi między Sprzedającym i Nabywcą warunkami dostawy.
 • Sprzedawca na życzenie Nabywcy może sprowadzić artykuły nie znajdujące się obecnie w ofercie sklepu, o ile są one dostępne u dostawców polskich lub zagranicznych. W takim wypadku warunki dostawy są uzgadniane odrębnie pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą.
 • W przypadku czasowego braku zamawianych artykułów w ofercie sklepu Nabywca zostanie poinformowany przez przedstawiciela Sprzedawcy o braku możliwości niezwłocznej realizacji zamówienia.
 • Jak kupować

 • wyszukanie produktów
 • kontakt ze sprzedawcą aby potwierdzić czy towar jest na stanie magazynowym
 • wypełnienie fax'u z zamówieniem oraz z danymi takimi jak: (dane kontaktowe, adres dostawy) formularz do wydrukowania dostępny jest do pobrania w formatach: pdf lub docx
 • skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia wysłania kurierem lub ew. ustalenia szczegółów, np. dostawy.
 • Składanie zamówień

 • Zawarcie umowy sprzedaży następuje przez złożenie przez Nabywcę zamówienia i potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia drogą telefoniczną.
 • Złożenie przez Nabywcę zamówienia wraz z podaniem danych osobowych lub firmy oraz numeru NIP oznacza upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez >konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.
 • Zamówienie może być złożone przez wysłanie fax'u nr tel. 058-6208776 lub drogą mailową na adres: saturn@szary.pl
 • Anulowanie zamówienia przez Sprzedawcę

 • Brak możliwości skontaktowania się przez przedstawiciela Sprzedawcy z Nabywcą na podany w zamówieniu numer telefonu w celu potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni od jego otrzymania, spowoduje jego anulowanie przez Sprzedawcę, bez odrębnego zawiadamiania Nabywcy.

 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku nieprzewidzianej zmiany cen zakupu wprowadzonych przez dostawcę lub w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności (zdarzeń losowych), na które Sprzedawca nie miał wpływu, uniemożliwiających realizację zamówienia. O powyższym Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Nabywcę.
 • Ceny

 • Wszystkie ceny artykułów podane przez sprzedawce zawierają 22% podatek VAT. Płatności podane są w złotych polskich. Koszt wysyłki na podany przez Nabywcę adres jest ustalany drogą telefoniczną, i zostanie on podany przez Sprzedawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 • Warunki dostawy

 • Na terenie Polski zamówienie dostarczane jest Nabywcy za pośrednictwem kuriera na koszt Nabywcy. Zamówienie o wartości przekraczającej 1500 zł na terenie Gdyni Sprzedawca dostarcza Nabywcy na własny koszt. Odbiór własny przez Nabywcę w hurtowni jest bezpłatny.
 • Dostawa zamówionych artykułów na terenie Polski będzie realizowana w ciągu trzech dni roboczych od uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, a w przypadku pobrania - do dwóch dni od potwierdzenia zamówienia. Wysyłka zawierająca zamówiony towar zostanie dostarczona wraz z dokumentem sprzedaży (paragon, faktura VAT ).
 • Przesyłka dostarczana jest na adres wskazany w zamówieniu, który nie musi być tożsamy z adresem zamieszkania/siedziby Nabywcy. Standardowo dostawa następuje w godzinach 9-17, lub w na terenie Gdyni w godzinach 11:00 - 14:00 lub po godzinie 18:00
 • Odbierając dostarczone artykuły Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy zawartość przesyłki odpowiada zamówieniu, jest kompletna, i czy nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia reklamacji.
 • Jeżeli opakowanie przesyłki jest uszkodzone albo jego stan wskazuje na uszkodzenie zawartości, należy: nie przyjmować przesyłki jednocześnie zamieszczając adnotację na liście przewozowym, albo odebrać przesyłkę sporządzając protokół szkody potwierdzony pisemnie przez kuriera.
 • W szczególnych przypadkach (produkt sprowadzany na zamówienie, zamówienie w weekend) dostawa może zostać zrealizowana w terminie dłuższym, uzgadnianym indywidualnie z Nabywcą.
 • Płatność

 • Zapłata za zamówione artykuły wraz z kosztem dostarczenia przesyłki może być realizowana:
 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: "Saturn" FHU Zbigniew Szary
 • Bank:
 • nr konta:
 • Termin dokonania zapłaty w przypadku przelewu stanowi data uznania na rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • Nie dokonanie zapłaty w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie przez Sprzedawcę, bez odrębnego zawiadamiania Nabywcy.
 • Reklamacje

 • Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub braków. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Opis uszkodzeń powinien zostać niezwłocznie zamieszczony w protokole szkody i zawierać podpis osoby działającej w imieniu kuriera, pod rygorem utraty prawa do zgłoszenia reklamacji.
 • Reklamacje dotyczące dostaw należy kierować na adres: saturn@szary.pl albo faxem na nr (058) 628 87 76 w dniu doręczenia.
 • Reklamacje rozpatrywane są najdalej w ciągu 2 dni od daty ich wpłynięcia.
 • Koszty związane z odesłaniem reklamowanych artykułów Sprzedawca zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
 • Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych przez Nabywcę za pobraniem.
 • Zwroty

 • Zgodnie z przepisami dotyczącymi zawierania umów na odległość (ustawą z dnia 2 marca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów…), Jednak przepis ten nie dotyczy artykułów z porcelany oraz sztućców służących w gastronomi czy kuchni ze względów higieniczno-bakteriologicznych.
 • Zwracane artykuły należy odesłać na adres korespondencyjny Sprzedawcy. Do zwracanych artykułów należy dołączyć dowód zakupu (fakturę) z adnotacją „Zwrot” na odwrocie.
 • Zwrot ceny przez Sprzedawcę nastąpi przelewem lub przekazem pocztowym w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zwrotu. Koszt dostawy i odesłania przesyłki nie podlega zwrotowi.
 • Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych przez Nabywcę za pobraniem (na koszt sprzedawcy).
 • Copyright © 2010 by szary.pl